PÁLYÁZATI FELHÍVÁS – OKTATÁSÜGYI ÉS KULTURÁLIS FŐIGAZGATÓSÁG 21/2009

Előkészítő intézkedés a sport területén
(NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS)

1. Célkitűzések és leírás
E pályázati felhívás célja a sport területére vonatkozó előzetes intézkedésekre és a különleges éves rendezvényekre vonatkozó támogatás és szerződések 2009-es éves munkaprogramját elfogadó, 2009. március 16-i C(2009)1685 bizottsági határozattal összhangban a sport területére vonatkozó előkészítő intézkedések megvalósítása.
A sport területére vonatkozó, 2009. évi előkészítő intézkedés fő célja a későbbi uniós intézkedések előkészítése e területre vonatkozóan, a sportról szóló fehér könyvben lefektetett prioritások alapján.
E pályázati felhívás azon közintézmények vagy civil szervezetek által benyújtott transznacionális projektekhez nyújt támogatást, amelyeknek célja a megfelelő hálózatok és a helyes gyakorlat feltárása és tesztelése a sport területén, az alábbi témákban:
a) az egészségvédő testmozgás elősegítése
b) a sporthoz kapcsolódó oktatás és képzés elősegítése
c) a fogyatékkal élők sportolásának elősegítése által az alapvető európai értékék előmozdítása
d) a nemek közötti egyenlőség elősegítése a sport területén
A tevékenységek kezdete előtti kiadásokat a támogatás során nem veszik figyelembe.
Az e tevékenység végrehajtásáért és irányításáért felelős bizottsági osztály az Oktatásügyi és Kulturális Főigazgatóság Sportügyek elnevezésű csoportja.
2. Támogatásra jogosult pályázók
E pályázati felhívás értelmében a pályázók két csoportja támogatható:
− közintézmények,
− civil szervezetek.
Ahhoz, hogy támogathatók lehessenek, a pályázó szervezetek emellett a következő feltételeknek is meg kell feleljenek:
− székhelyüknek az Európai Unió valamely tagállamában van (Ausztria, Belgium, Bulgária,
Ciprus, Cseh Köztársaság, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia, Szlovénia),
− jogállással rendelkeznek.
Természetes személyek e pályázati felhívás keretében nem pályázhatnak.
3. Költségvetés és a projekt futamideje
Ezen pályázati felhíváshoz a felhasználható költségvetés 4.000.000 EUR.
Az uniós társfinanszírozás a teljes költség legfeljebb 80%-át teszi ki. A külső társfinanszírozás történhet részben természetbeni juttatásokkal is.
A Bizottság a benyújtott projektek számától és minőségétől függően azonban fenntartja a lehetőséget, hogy nem utalja ki a teljes felhasználható összeget.
A projekteknek 2009. december 1. és 2010. március 31. között kell elindulniuk, és legkésőbb 2011. március 31-én le kell zárulniuk.
A költségek támogatásra való jogosultságának időtartama a szerződésben meghatározott időpontban, azaz a projekt elindulásakor kezdődik. A kiadások támogatásra való jogosultságának időtartama semmilyen körülmények között nem kezdődhet meg a támogatási kérelem benyújtásának időpontja előtt.
A tevékenységek kezdete előtti kiadásokat a támogatás során nem veszik figyelembe.
4. A pályázatok benyújtási határideje
A pályázatok Európai Bizottsághoz történő benyújtásának határideje 2009. augusztus 31. (a
postai bélyegzőn szereplő dátum a hiteles).
5. További információk
A pályázati felhívás teljes szövege (a pályázathoz szükséges dokumentáció) és a pályázati űrlapok az alábbi weboldalról tölthetők le:
http://ec.europa.eu/sport/index_en.html
A pályázatoknak meg kell felelniük az ezen ajánlatkérés teljes szövegében meghatározott valamennyi követelménynek, és azokat az e célra szolgáló űrlapon kell benyújtani.

0
0
0
s2smodern