A Civilek Háromszékért Szövetség - CIVEK, 2006 decemberében alakult, tizenöt háromszéki civil szervezet alapításával. A szövetség küldetése, hogy erősítse a háromszéki civil szervezeteket, és számukra egy reprezentatív érdekképviseletet biztosítson.

A CIVEK célkitűzései
• Hatékony érdekképviselet megvalósítása.
• Forrásközpont létrehozása civil szervezetek számára.
• Éves programok kidolgozása.
• Civil szervezetek közti partnerség erősítése helyi szinten.
• Széleskörű együttműködés kialakítása önkormányzatokkal, cégekkel, szakmai szférával, a közösség minden szegmensével.
• Nemzetközi kapcsolatok kiépítése.