Február elsején a CIVEK közgyűlést tartott a szövetség székhelyén, a Csíki utcai Eurocenter épületben. A közgyűlésen tizenkét tagszervezet képviselője vett részt.

Fontos elhatározások születtek. Többek között változás történik a tagdíj befizetésekben. A továbbiakban a figyelem közvetlen a tagokra irányul, mégpedig olyan programok formájában, amelyekre igényt tartanak és fontosak számukra (pl. szervezett kirándulások, tapasztalatcsere, képzések, programban részvétel, stb.). Így a rendszeres tagdíj befizetés helyett a szervezett programok költségeit fedezzük esetenként és egységesen, természetesen azok, akik résztvesznek a programban.
 
Ugyanakkor, az új belépőknek egyszeri 200 lejes belépti díjat kell befizetniük, amellyel részesévé válnak a tizenegy év alatt kiépített rendszernek és értékhalmaznak, amit a CIVEK jelent.
A gyűlés, megköszönve a korábbi vezetőtanács munkáját, és itt különösképpen kiemelem Tulit Zsombort, Ráduly Attilát, Hubbes Kingát és Deák Gyulát, akik komolyan vették feladatukat és felelősséggel viszonyultak a szövetségi feladatokhoz, öttagú vezetőtanácsra tett javaslatot, amely az elkövetkező két évben vállal szerepet a szervezet irányításában. A VT javasolt tagjai:
 
Tulit Zsombor - alelnök
Ráduly Attila - alelnök
Hubbes Kinga - tag
Kotta LÁszló - tag
 
Az elnök  - a szabályzat értelmében még két évig  - Bereczki Kinga marad. Az ügyvezető elnöki felelősségre a gyűlés Kotta Lászlót javasolta.
 
Összefoglalva, az alábbiakban a közgyűlés által megfogalmazott négy javaslat:
 
1. 2017-től a CIVEK tagoknak nem kell tagdíjat fizetni, helyette hozzájárulnak a szervezett programok költségeihez, amelykeben résztvesznek.
2. Az új tagoknak egyszeri 200 lejes belépti díjat kell befizetniük.
3. 2017-19 között a VT öttagú, összetétele a fenti felsorolásban.
4. 2017-ben a CIVEK ügyvezetői elnök tisztségét Kottal László tölti be.
 
A tagokra hárul a feladat, hogy a civeklistát használják célnak megfelelően, egymás közti kapcolattartásra és információk megosztására. Megújult a CIVEK honlap, aktualizált adattárral, frissített információkkal, színes arculattal, úgyhogy a tagok fontosabb eseményeit - amennyiben beküldik nekünk - ide is feltesszük, hogy népszerűsítsük: www.civek.ro.
 
Az elkövetkező időszakra tervezett tevékenységek: az Év Civil Szervezete díjkiosztás márciusban, februárban hirdetjük meg, és a tavalyi civil körút folytatásaként egy alsó-Háromszéki látogatás megszervezése. A részleteket a VT a soron lévő űlésen tárgyalja meg.
 
 
0
0
0
s2smodern